ثبت مشاور

دانلود رايگان هفت قسمت یک تا اخر

تاریخ : 1401.06.22
نظرات : 0

توريست کينگ : يکي ديگر از محبوبترين سريال هاي نمايش خانگي ، سريال هفت و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال هفت است که با جذب مخاطب بسيار ، توانسته در صدر جدول سريال هاي پر بيننده قرار گيرد و ازاينرو ، رتبه برتر ، به قسمت اول تا قسمت آخر سريال هفت تعلق دارد . دانلود آسان و راحت سريال هفت قسمت اول تا قسمت آخر ، يکي ديگر از مزاياي اين سريال است .
سریال هفت با کارگردانی کیارش اسدی زاده منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر درام و معمایی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار : 1401         

موضوع : درام و معمایی      

مدت زمان :   50

رده سنی :  بزرگسال   

 

 

 

 

قسمت اول 1 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 

دانلود قسمت اول هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 سريال هفت قسمت اول 1

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

دانلود قسمت دوم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت دوم 2

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سوم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت سوم 3

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت چهارم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت چهارم 4

 

 

قسمت پنجم 5 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 

 

دانلود قسمت پنجم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 سريال هفت قسمت پنجم 5

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 

دانلود قسمت ششم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت ششم 6

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت هفتم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت هفتم 7

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

دانلود قسمت هشتم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت هشتم 8

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت نهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 سريال هفت قسمت نهم 9

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت دهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت دهم 10

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت یازدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت يازدهم 11

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 سريال هفت قسمت دوازدهم 12  

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت سیزدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت سيزدهم 13

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت چهاردهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت چهاردهم 14

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت پانزدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت هیجدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت بیستم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت سي 30 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

 

خلاصه سریال هفت

 

این سریال ماجرایی عاشقانه ، در فضایی دراماتیک و معمایی و با حال و هوایی جدید و متفاوت دارد . ادامه خلاصه سریال به زودی اضافه خواهد شد .

 

 

بازیگران مجموعه هفت

 

 

نازنین بیاتی ، نیکی کریمی ، مهدی هاشمی ، رضا کیانیان ، هانیه توسلی ، امیر جعفری ، بابک حمیدیان ، مینا ساداتی ، علی مصفا ، محمد امین ، حدیث میر امینی

حواشی سریال هفت

این سریال یک سریال پر بازیگر و پر لوکیشن است که اردیبهشت ماه ، فیلمبرداری آن به اتمام رسیده و تیرماه 1400 در شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد .

 

 


فیلم و سریال تصادفی


نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا