ثبت مشاور

دانلود رايگان طلاق قسمت یک تا اخر

تاریخ : 1401.08.10
نظرات : 0

توريست کينگ : يکي ديگر از محبوبترين سريال هاي نمايش خانگي ، سريال طلاق و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال طلاق است که با جذب مخاطب بسيار ، توانسته در صدر جدول سريال هاي پر بيننده قرار گيرد و ازاينرو ، رتبه برتر ، به قسمت اول تا قسمت آخر سريال طلاق تعلق دارد . دانلود آسان و راحت سريال طلاق قسمت اول تا قسمت آخر ، يکي ديگر از مزاياي اين سريال است .
سریال طلاق با کارگردانی ابوالقاسم طالبی منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر درام اجتماعی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :   1401      

موضوع :    درام اجتماعی   

مدت زمان :   50

رده سنی :   بزرگسال  

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال طلاق

 

قسمت اول 1 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 سريال طلاق فصل اول قسمت یکم

 

دانلود قسمت اول طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال طلاق قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال طلاق قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال طلاق قسمت چهارم 4

 

دانلود قسمت چهارم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

سريال طلاق قسمت پنجم 5 

 

دانلود قسمت پنجم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

سريال طلاق قسمت ششم 6 

 

دانلود قسمت ششم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال طلاق قسمت هفتم 7

 

دانلود قسمت هفتم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال طلاق قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال طلاق قسمت نهم 9 

 

دانلود قسمت نهم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال طلاق قسمت دهم 10 

 

دانلود قسمت دهم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال طلاق قسمت يازدهم 11 

 

دانلود قسمت یازدهم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال طلاق قسمت دوازدهم 12 

 

دانلود قسمت دوازدهم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال طلاق قسمت سيزدهم 13

 

دانلود قسمت سیزدهم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال طلاق قسمت چهاردهم 14 

 

دانلود قسمت چهاردهم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال طلاق قسمت پانزدهم 15 

 

دانلود قسمت پانزدهم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال طلاق قسمت شانزدهم 16 

 

دانلود قسمت شانزدهم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال طلاق قسمت هفدهم 17 

 

دانلود قسمت هفدهم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال طلاق قسمت هجدهم 18

 

دانلود قسمت هیجدهم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال طلاق قسمت نوزدهم 19 

 

دانلود قسمت نوزدهم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال طلاق قسمت بيستم 20 

 

دانلود قسمت بیستم طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال طلاق قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال طلاق قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال طلاق قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال طلاق قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال طلاق قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال طلاق قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال طلاق قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال طلاق قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال طلاق قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال طلاق - دانلود سریال طلاق قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال طلاق قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 طلاق با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال طلاق

 

 

 

 

 

خلاصه سریال طلاق

 

 

این سریال دارای ژانری اجتماعی و درام همراه با اندکی طنز است که ادامه خلاصه سریال به زودی اضافه خواهد شد .

 

 

بازیگران مجموعه طلاق

 

 

بسیاری از هنرمندان پیشکسوت و مشهور ، در کنار چهره‌های جدید ، در سریال طلاق هنرمندی کرده اند . بزودی اسامی این هنرمندان منتشر خواهد شد .

 

حواشی سریال طلاق

 

طی اخباری اعلام شد که گروهی سارق ، تعدادی از تجهیزات با ارزش و گران قیمت فیلمبرداری را هنگامی که فقط 20 درصد از فیلمبرداری مجموعه طلاق ، مانده بود تا کارهایی نهایی آن انجام و جهت عرضه برای نمایش خانگی ، آماده سازی شود ، این لوازم را به سرقت برده اند .

سارقان به سینه‌موبیل و آکسسوار این مجموعه تلویزیونی، حمله کردند و عوامل این سریال را با خسارت عجیب و غریبی روبرو کردند. 

پیش‌بینی اولیه بیش از ۸۰۰ میلیون خسارت بوده و سارقان هرچه پیدا کردند به سرقت برده‌اند حتی به ۴ چمدان دلارِ تقلبی که کاراکترهای سریال از آن استفاده می‌کردند هم رحم نکردند! البته برای طراحی و چاپ این دلارها هزینه قابل توجهی صرف شده است. لوازم صحنه، وسایل طراحی، تمامی آکسسوارها و جعبه ابزار و وسایلِ سینه موبیل را به طورکامل سرقت کرده‌اند.

پیگیری‌های پلیس نشان می‌دهد این تجهیزات در یک کامیون فوتون در منطقه فلاح تهران، میدان بهاران، خیابان بهاران جنوبی سرقت شده است.

 

 

 

  


فیلم و سریال تصادفی


نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا