ثبت مشاور
+
سفر به کوههای مریخی در ایران
ایرانگردی

سفر به کوههای مریخی در ایران

توریست کینگ : کوههای مینیاتوری یا مریخی از منطقه کچو چابهار تا خلیج گواتر در مسیر نوار ساحلی به موازات دریا قرار گرفته و بعد از تالاب لیپار به طول حدود 45 کیلومتر قابل مشاهده است.     جاده چابهار به طرف گواتر بعد از روستای رمین و تالاب لیپار؛ با
بالا