ثبت مشاور
+
تورهای گردشگری بدون راهنما خوب یا بد
اخبار داغ

تورهای گردشگری بدون راهنما خوب یا بد

توریست کینگ : آژانس های مسافرتی با افزایش قیمت ارز، ارزشی برای کار راهنمایان گردشگری قائل نیستند و می گویند تور را بدون راهنما می فرستیم؛ البته راهنمایی در آنجا منتظر تور خواهد بود که آن ها را تحویل بگیرد و این در صورتی است که تجربه نشان داده است راهنمایان
بالا