ثبت مشاور
+
آموزش راهکارهایی برای بقای آژانسهای گردشگری
مقالات

آموزش راهکارهایی برای بقای آژانسهای گردشگری

توریست کینگ : آژانس های مسافرتی از مهم ترین بازیگران صنعت گردشگری هستند که خدمات متنوعی را به مشتریان بخش گردشگری عرضه می کنند. با این حال استفاده عمومی و گسترده از اینترنت موجب شده بسیاری از آژانس های مسافرتی به این موضوع پی ببرند که باید در روند کاری آینده
بالا