ثبت مشاور

دانلود رايگان مهمونی قسمت یک تا اخر

تاریخ : 1401.06.17
نظرات : 0

توريست کينگ : يکي ديگر از محبوبترين سريال هاي نمايش خانگي ، سريال مهمونی و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال مهمونی است که با جذب مخاطب بسيار ، توانسته در صدر جدول سريال هاي پر بيننده قرار گيرد و ازاينرو ، رتبه برتر ، به قسمت اول تا قسمت آخر سريال مهمونی تعلق دارد . دانلود آسان و راحت سريال مهمونی قسمت اول تا قسمت آخر ، يکي ديگر از مزاياي اين سريال است .
سریال مهمونی با کارگردانی ایرج طهماسب منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر خانوادگی / کودک برای مخاطب کودک و بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :         1401

موضوع :       خانوادگی / کودک

مدت زمان :   50

رده سنی :   کودک و بزرگسال  

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال و مجموعه ترکیبی مهمونی

 

قسمت اول 1 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت اول 1 

 

دانلود قسمت اول مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت چهارم 4

 

دانلود قسمت چهارم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت ششم 6 

 

دانلود قسمت ششم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت هفتم 7

 

دانلود قسمت هفتم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت هشتم 8

 

دانلود قسمت هشتم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت دهم 10

 

دانلود قسمت دهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت دوازدهم 12 

 

دانلود قسمت دوازدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت سيزدهم 13 

 

دانلود قسمت سیزدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت چهاردهم 14 

 

دانلود قسمت چهاردهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت پانزدهم 15 

 

دانلود قسمت پانزدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت شانزدهم 16

 

دانلود قسمت شانزدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت هجدهم 18 

 

دانلود قسمت هیجدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت نوزدهم 19

 

دانلود قسمت نوزدهم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت بيستم 20 

 

دانلود قسمت بیستم مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

  دانلود رايگان سریال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال ترکیبی مهمونی قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال ترکیبی مهمونی قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت سي و يکم 31 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سي و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و يکم 31 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت سي و دوم 32 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سي و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و دوم 32 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

قسمت سي و سوم 33 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سي و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و سوم 33 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

قسمت سي و چهارم 34 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سي و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و چهارم 34 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

قسمت سي و پنجم 35 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سي و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و پنجم 35 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

قسمت سي و ششم 36 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سي و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت سي و ششم 36 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

قسمت سي و هفتم 37 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سي و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و هفتم 37 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

قسمت سي و هشتم 38 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سي و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و هشتم 38 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

قسمت سي و نهم 39 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت سي و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سي و نهم 39 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

قسمت چهلم 40 سریال مهمونی - دانلود سریال مهمونی قسمت چهل با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت چهل 40 مهمونی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مهمونی

 

 

 

 

 

خلاصه سریال مهمونی

 

مهمونی ، یک مجموعه ترکیبی است که عروسک ها و میهمانان ، اوقاتی لذت بخش را فراهم خواهند آورد . توصیه میکنیم تماشای این تاک شو جالب را از دست ندهید .

 

 

بازیگران مجموعه مهمونی

 

 

بازیگران این مجموعه نمایش خانگی ، عبارتند از تعدادی عروسک که صدا پیشگان و عروسک گردان های هنرمند ، به ایفای نقش در آن پرداخته اند . البته عروسک هایی جدید ، قرار است جایگزین عروسک های قبلی مانند کلاه قرمزی و ... شوند و مجموعه ای شاد و جذاب و خاطره انگیز را رقم بزنند .

حواشی سریال مهمونی

ایرج طهماسب کارگردان آثار خاطره انگیز سینما و تلویزیون ایران پس از 4 سال از آخرین ساخته خود ، این بار با مجموعه نمایشی تازه ای به شبکه خانگی باز می گردد . جدیدترین کار ایرج طهماسب ، در حال گذراندن آخرین مرحله پیش تولید خود است و طی روزهای آینده کلید خواهد خورد . این مجموعه نمایشی با عروسکهای جدید به کارگردانی و اجرای ایرج طهماسب و تهیه کنندگی حسن خدادادی ، برای پخش در بهار 1401 ساخته می شود .

 

 


فیلم و سریال تصادفی


نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا